Laivaniemen kylä kuuluu Tornion kaupunkiin vuodesta 1973  lähtien Alatornion ja Karungin liittyessä Tornioon. Laivaniemen kylän etäisyys Tornion keskustasta Kyläjoen koululle on noin kahdeksan  kilometriä. Sen läntistä rajaviivaa rajoittaa Liakanjoen-Raumonjoen sivu-uomastot  ja etelämpänä merenranta-alue, jonka  edustalla on useita saaria, joista käytetään nimeä kari, esim. Leppikari, Kuljunkari ja Herakari. Etelä -pohjoissuunnassa  kylää on vilkas  no: 921 maantie, jonka kautta on yhteys Ruotsiin ja Lappiin. Myös moottoritie sivuaa joiltakin kohdin Laivaniemen kylää. Naapurikyliä ovat pohjoisessa Ala-Raumo, etelässä Kaakamo ja idässä Laivajärvi. Katso sijaintimme kartalta Torniosta mentäessä Kemin suuntaan saavutaan Raumon jälkeen Laivaniemen kylään. Laivaniemen kylään kuuluu myös Kyläjoki. Kyläjoessa sijaitsi aiemmin postikonttori, josta johtuen kylän postiosoitteeksi vakiintui Kyläjoki. Laivaniemen kylän alueella on muinaisia rakennelmia, kuten Rakanmäen rautakautinen asuinpaikka ja kalmisto. Etenkin Laivaniemen rantatien varrella on idyllistä maalaismaisemaa perinteisine talonpoikaistaloineen. Merihenkisen Laivaniemen edustalla on useita saaria.

laivaniemi 2 20071128 1325031714


Yhteistyössä